دوره ششم

کوتاه داستانی

هئیت داوران

مسعود جعفري‌‌جوزاني

کارگردان

عزيزاله حميدنژاد

کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده

محمد درمنش

کارگردان و تهیه کننده

ناصر شفق

تهیه کننده و مدیر سینمایی

عبداله گيويان

کارشناس فرهنگی