دوره هفتم

کوتاه داستانی

هئیت داوران

محمد آفریده

کارشناس فرهنگی

عبداله باکیده

کارگردان

شاهرخ دولکو

منتقد سینما، فیلمنامه‌نویس و کارگردان