دوره سیزدهم

سینمایی ویدئویی

هئیت داوران

پوران درخشنده

فیلمنامه نویس، تهیه کننده و کارگردان

محمود گبرلو

منتقد و کارشناس سینما

روح‌اله سهرابی

کارگردان

جلیل عرفان‌منش

نویسنده

جلیل سامان

فیلمنامه نویس، تهیه کننده و کارگردان

 
 

جواد اردکانی

کارگردان

مسعود نقاش زاده

کارگردان

هئیت انتخاب

بهروز اثباتی

فرمانده قرارگاه فضای مجازی ستاد کل نیروهای مسلح

پوران درخشنده

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان

علی شاه‌حاتمی

کارگردان و نمایشنامه‌نویس

پرویز شیخ‌طادی

کارگردان و نمایشنامه‌نویس

حبیب‌اله کاسه‌ساز

کارگردان، تهیه کننده