دوره هفتم

سینمایی

هئیت داوران

کمال تبریزی

نویسنده و کارگردان

مجتبی راعی

کارگردان

اسفندیار شهیدی

فیلمبردار

فریدون شهبازیان

آهنگساز

محمدرضا موئینی

تدوینگر

هئیت انتخاب

علی میرزائی

محمدرضا قزوینی

علی‌‌اکبر قاضی‌‌نظام

فیلمنامه نویس

سیدمظفر شجاعی

سعید شاهسواری

کارگردان

 
 

سیدسعید سیدزاده

کارگردان