دوره هشتم

کوتاه داستانی

هئیت داوران

عباس اکبری

فیلمنامه نویس و تهیه کننده

حسن حسندوست

تدوینگر

محمدرضا شریفی

جعفر صانعی‌مقدم

تهیه کننده کارشناس فرهنگی

مسعود فراستی

منتقد

هئیت انتخاب

محمدرضا آهنج

کارگردان

حسن امجدی‌مقدم

تهیه کننده

حسین خورشیدی

کارشناس فرهنگی

علیرضا عاقل‌زاده

کارشناس فرهنگی

عبدالستار کاکایی

مستندساز