دوره نهم

مسابقه نقد و مقالات سینمایی

هئیت داوران

عزیزاله حاجی‌مشهدی

منتقد و کارشناس سینما

محمود گبرلو

منتقد و کارشناس فرهنگی

جواد طوسی

منتقد

محمد تقی‌فهیم

منتقد

پژمان لشکری‌پور

تهیه کننده