دوره چهاردهم

پویا نمایی

هئیت انتخاب

بهرام عظیمی

نویسنده، کارگردان انیمیشن، انیماتور و کاریکاتوریست

سید مسعود شجاعی

مدیر خانه کاریکاتور ایران و سردبیر مجله بین‌المللی ایران کارتون

سید علیرضا گلپایگانی

تهیه کننده و کارگردان

روانبخش صادقی

نویسنده و کارگردانان انیمیشن

مجید اسماعیلی

نویسنده و کارگردان انیمیشن