دوره دهم

سینمایی

هئیت داوران

حسین ترابی

مستندساز

فرهاد توحیدی

فیلمنامه نویس

حسین خورشیدی

فیلمنامه نویس

مهدی سجاده‌چی

فیلمنامه نویس

مرتضی سرهنگی

نویسنده

 
 

رضا مقصودی

فیلمنامه نویس

هئیت انتخاب

حسن امجدی مقدم

تهیه کننده

انسیه شاه‌حسینی

کارگردان

مظفر متین‌پور