دوره دهم

سینمایی

هئیت داوران

حسن حسن‌دوست

تدوین‌گر

مجتبی راعی

کارگردان

سیدمهدی شجاعی

داستان نویس و روزنامه نگار

مجید مجیدی

فیلمنامه نویس، تهیه کننده و کارگردان

رضا میرکریمی

نویسنده و کارگردان