دوره دهم

کوتاه داستانی

هئیت انتخاب

عباس رافعی

تهیه کننده، فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان

سیدمحمدابراهیم سلطانی‌فر

کارگردان

یوسف سیدمهدوی

کارگردان

مهدی فرجی

تهیه کننده

سهراب میرسپاسی

تدوین‌گر