دوره چهاردهم

نماهنگ

هئیت انتخاب

مهدی فیوضی

کارگردان

امیر نصیربیگی

مدیر امور انجمن‌ها و تشکل های هنری و ادبی سازمان بسیج هنرمندان

محمد بیاتی

کارگردان

حمید بهمنی

کارگردان

عبدالله باکیده

مجری طرح و کارگردان