دوره دهم

مستند

هئیت داوران

محمد آفریده

تهیه کننده

محمود اربابی

کارشناس فرهنگی

مرتضی سرهنگی

نویسنده

بیژن نوباوه وطن

کارشناس فرهنگی

نادر طالب‌زاده

کارشناس فرهنگی

هئیت انتخاب

مصطفی رزاق‌کریمی

کارگردان فیلم

محمود زنده‌نام

مستدساز و کارشناس فرهنگی

احمد ضابطی جهرمی

مستندساز و تدوینگر

ابراهیم کیهانی

مستندساز و تدوینگر

نصیر مغزی

مستندساز