دوره چهاردهم

مستند

هئیت داوران

ابراهیم فیاض

استاد دانشگاه و جامعه شناس

حبیب احمدزاده

فیلمنامه نویس

رضا برجی

مستندساز

محمدحسین جعفریان

مستندساز

مصطفی رزاق کریمی

مستندساز

هئیت انتخاب

مصطفی دالایی

مستندساز

محسن قيصري

مستندساز

حامد بامروت‌نژاد

کارشناس فرهنگی

محمد صدری

مستندساز

قاسم بخشی

مستندساز