دوره چهاردهم

سینمایی ویدئویی

هئیت داوران

محمدعلی باشه‌آهنگر

نویسنده و کارگردان

محمدرضا عرب

کارگردان و تهیه کننده

سیداحمد میرعلایی

تهیه کننده

احمد مرادپور

نویسنده و کارگردان

یدالله صمدی

کارگردان

 
 

مهدی فرجی

تهیه کننده

حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا رستگاران

کارشناس فرهنگی

هئیت انتخاب

حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا رستگاران

کارشناس فرهنگی

محمدعلی باشه‌آهنگر

کارگردان

مهدی فرجی

تهیه کننده

یدالله صمدی

کارگردان

احمد مرادپور

نویسنده و کارگردان

 
 

سیداحمد میرعلایی

تهیه کننده

محمدرضا عرب

کارگردان و تهیه کننده