دوره یازدهم

ویژه غزه

هئیت داوران

رضا برجی

عکاس و مستندساز

مرتضی شعبانی

مستندساز

جان شمعون

کارگردان

هئیت انتخاب

سید حمید طباطبایی

تهیه کننده

پیروز کلانتری

کارگردان

مهدی همایونفر

تهیه کننده