دوره یازدهم

مستند

هئیت داوران

محمد آفریده

کارشناس فرهنگی

الیاس بکار

کارگردان

محمدرضا اسلاملو

کارگردان

مرتضی رزاق‌کریمی

تهیه کننده

مای مصری

کارگردان

هئیت انتخاب

سید حمید طباطبایی

تهیه کننده

مهدی همایونفر

تهیه کننده

پیروز کلانتری

کارگردان