دوره یازدهم

کوتاه

هئیت داوران

عزیزاله حاجی‌مشهدی

منتقد و کارشناس سینما

حسین خورشیدی

فیلمنامه نویس

شادمهر راستین

فیلمنامه نویس

ناصر رفایی

کارگردان

مسعود صباح

نویسنده و کارگردان

هئیت انتخاب

داود امیریان

فیلمنامه نویس

رضا کاشانی‌اسدی

کارشناس فرهنگی

حسین مهکام

فیلمنامه نویس