دوره یازدهم

تصویر انقلاب

هئیت داوران

فریدون جیرانی

نویسنده و کارگردان

سیدضیاءالدین دری

کارگردان

سیدعلیرضا سجادپور

کارگردان

حبیب‌اله کاسه‌ساز

تهیه کننده و کارگردان

پروانه معصومی

بازیگر

هئیت انتخاب

امیرحسین آشتیانی‌پور

کارشناس فرهنگی

حمید بهمنی

کارگردان

حمید دهقان‌پور

کارگردان و تهیه کننده

محمود گبرلو

کارشناس فرهنگی و منتقد