دوره چهاردهم

سینمایی

هئیت داوران

گلعلی بابایی

کارشناس فرهنگی

مسعود اطیابی

کارگردان

مهدی آذرپناه

منتقد و روزنامه نگار

انسیه شاه حسینی

نویسنده و کارگردان

جابر قاسمعلی

فیلمنامه نویس

هئیت انتخاب

سید فرهاد حسینی

دبیر شورای فیلمنامه انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس

حسین خورشیدی

سید رحیم حسینی

فیلمنامه نویس و کارگردان

محمود غلامی

فیلمنامه نویس

حسین ترابی

مستندساز