دوره یازدهم

سینمایی ویدئویی

هئیت داوران

رحمان سیفی‌آزاد

فیلمنامه نویس

سید ناصرهاشم زاده

فیلمنامه نویس

حسین ترابی

کارگردان

هئیت انتخاب

عباس اکبری

کارشناس فرهنگی

جابر قاسمعلی

فیلمنامه نویس

محمدرضا معصوم‌زادگان

تهیه کننده