دوره یازدهم

نگاه نو

هئیت داوران

ابوالفضل جلیلی

نویسنده و کاگردان

سیدرسول صدرعاملی

کارگردان

سیدکاظم علوی

کارگردان

مهدی فرجی

کارشناس فرهنگی

سیدعبدالستار کاکایی

مستندساز

هئیت انتخاب

محمدرضا آهنج

کارگردان

سیدروح‌اله حجازی

کارگردان

پرویز شیخ‌طادی

کارگردان

علیرضا عاقل‌زاده

کارشناس فرهنگی