دوره یازدهم

کوتاه داستانی

هئیت داوران

حسن امجدی‌مقدم

تهیه کننده

علیرضا امینی

کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس و تهیه‌کننده

محمدعلی باشه‌آهنگر

کارگردان

علی ژکان

فیلمنامه نویس و کارگردان

بیژن میرباقری

کارگردان

هئیت انتخاب

رضا سبحانی

کارگردان

مهدی فیوضی

کارگردان

رهبر قنبری

نویسنده و کارگردان

محمدهادی کریمی

فیلمنامه نویس

نقی نعمتی

کارگردان