دوره یازدهم

سینمایی ویدئویی

هئیت داوران

داود رشیدی

بازیگر

مهدی سجاده‌چی

فیلمنامه نویس

سعید سهیلی

کارگردان

علی شاه‌حاتمی

کارگردان

خسرو معصومی

نویسنده و کارگردان

هئیت انتخاب

مسعود آب‌پرور

کارگردان

رضا ایرانمنش

بازیگر

عبداله باکیده

کارگردان

علی روئین‌تن

کارگردان

انسیه شاه‌حسینی

کارگردان