دوره یازدهم

سینمایی

هئیت داوران

محمدحسین حقیقی

کارگردان

عزیزاله حمیدنژاد

کارگردان

ابوالحسن داودی

کارگردان

محمدرضا شرف‌الدین

تهیه کننده

علی نصیریان

بازیگر

هئیت انتخاب

پوران درخشنده

فیلمنامه نویس، تهیه کننده و کارگردان

مجید رجبی‌معمار

کارشناس فرهنگی

محمدعلی نجفی

کارگردان