دوره دوازدهم

عکس

هئیت داوران

محمدرضا شریفی‌نیا

بازیگر

جاسم غضبانپور

عکاس

سیدعباس میرهاشمی

عکاس