دوره دوازدهم

عماد مغنیه

هئیت داوران

علی‌اصفر جعفری

کارشناس فرهنگی

بهمن حبشی

محقق و کارشناس فرهنگی

مسعود ده‌نمکی

کارگردان

حمید بهمنی

کارگردان

مهدی عظیمی‌میرآبادی

کارشناس فرهنگی

 
 

جهانگیر الماسی

بازیگر

محسن آقاعلی‌اکبری

تهیه کننده