دوره دوازدهم

سینمایی

هئیت داوران

راشد رضوان

مستندساز

محمدرضا اسلاملو

مستندساز

علی ضاهر

تهیه کننده

محمدحسن دبوق

مستندساز

یحیی‌محمد‌موسی برکات

تهیه کننده و کارشناس سینمایی

 
 

امر سمیر عاطف

نویسنده و کارگردان

هئیت انتخاب

مهدی همایونفر

کارگردان

نقی نعمتی

کارگردان

علیرضا شجاع‌نوری

کارشناس فرهنگی

محمد حمیدی‌مقدم

کارگردان

امیر اسفندیاری

کارگردان