دوره دوازدهم

سینمایی ویدئویی

هئیت داوران

حسین ترابی

مستندساز

سیدفرهاد حسینی

دبیر شورای فیلمنامه انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس

مهدی سجاده‌چی

فیلمنامه نویس

رحمان سیفی‌آزاد

فیلمنامه نویس

علی‌اکبر قاضی‌نظام

فیلمنامه نویس

هئیت انتخاب

امیرحسین آشتیانی‌پور

کارگردان

محمدرضا آهنج

کارگردان

داود امیریان

نویسنده و کارگردان

سیدرحیم حسینی

کارگردان

مصطفی رستگاری

فیلمنامه نویس