دوره دوازدهم

مستند حرفه ای

هئیت داوران

ابوالفضل جلیلی

نویسنده و کارگردان

اکبر نبوی

منتقد

رضا میرکریمی

نویسنده و کارگردان

احمد مرادپور

کارگردان

محمد داودی

مدیر فیلم‌برداری

هئیت انتخاب

علی سلطانی

کارشناس فرهنگی

فضل‌اله شریعت‌پناهی

تهیه کننده و کارگردان

سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد

مستندساز

پژمان لشکری پور

تهیه کننده

محمدرضا عرب

مستندساز