دوره دوازدهم

مستند

هئیت داوران

قاسم بخشی

فعال فرهنگی

شهاب‌الدین عادل

مستندساز و پژوهشگر

ابراهیم فیاض

مستندساز

احمد ضابطی‌جهرمی

مستندساز و تدوینگر

مصطفی دالایی

مستندساز

هئیت انتخاب

رضا درستکار

مستندساز

محمد صدری

مستندساز

ناصر کریمان

کارشناس فرهنگی

ابراهیم کیهانی

تدوینگر، تهیه کننده و کارگردان