دوره چهاردهم

سریال

هئیت انتخاب

محمدحسین لطیفی

نویسنده و کارگردان

محسن آقا علی اکبری

تهیه کننده

محمود گبرلو

منتقد و روزنامه نگار

محمدرضا شرف‌الدین

تهیه کننده

جلیل عرفان‌منش

نویسنده