دوره دوازدهم

سینمایی ویدئویی

هئیت داوران

محمدحسین حقیقی

کارگردان

پوران درخشنده

فیلمنامه نویس، تهیه کننده و کارگردان

جمال شورجه

کارگردان

حبیب‌اله کاسه‌ساز

تهیه کننده و کارگردان

محمد کاسبی

بازیگر

هئیت انتخاب

عبداله باکیده

کارگردان

مهرداد خوشبخت

کارگردان

علی دهکردی

بازیگر

مهدی فیوضی

کارگردان

سیدمحمدرضا میرمحمد

تهیه کننده و کارگردان