دوره سیزدهم

تکفیری

هئیت داوران

بهمن کارگر

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

سیدمحمد حسینی

فعال سیاسی و فرهنگی

مجید رجبی‌معمار

کارشناس فرهنگی

شهاب مرادی

کارشناس فرهنگی

محمدرضا معصوم‌زادگان

کارشناس فرهنگی