دوره سیزدهم

سینمایی

هئیت داوران

مفید الحق

ناشر و منتقد سینما

محمد داوودی

مدیر فیلم‌برداری

گولبارا تولوموشف

نویسنده و کارشناس فرهنگی

انیس لسود

کارگردان

مجید مجیدی

فیلمنامه نویس و کارگردان