دوره سیزدهم

کوتاه داستانی

هئیت داوران

سیدمسعود اطیابی

کارگردان

حسن امجدی‌مقدم

تهیه کننده

عباس رافعی

تهیه کننده و کارگردان

نقی نعمتی

نویسنده و کارگردان

حبیب‌اله والی‌نژاد

تهیه کننده