دوره سیزدهم

بصیرت

هئیت داوران

حسین قنادیان

کارشناس فرهنگی

وحید یامین پور

فعال فرهنگی و پژوهشگر

سیداحمد میراعلایی

کارگردان

مهدی عظیمی‌میرآبادی

کارشناس فرهنگی

علی‌اصغر جعفری

رئیس مرکز سرمایه انسانی صدا و سیما