دوره سیزدهم

مستند

هئیت داوران

حبیب احمدزاده

فيلمنامه نويس و كارگرداني

وحید جلیلی

فعال فرهنگی

خسرو سینایی

فیلمنامه نویس و کارگردان

ابراهیم فیاض

پژوهشگر

بیژن نوباوه‌وطن

کارشناس فرهنگی