دوره سیزدهم

مستند حرفه ای

هئیت داوران

سیدمسعود اطیابی

تهیه کننده و کارگردان

حسن امجدی‌مقدم

تهیه کننده

نقی نعمتی

نویسنده و کارگردان

عباس رافعی

تهیه کننده و کارگردان

حبیب‌اله والی‌نژاد

تهیه کننده

هئیت انتخاب

محمدرضا آهنج

کارگردان

حبیب‌اله بهمنی

کارگردان

محمد بیاتی

کارگردان

انسیه شاه‌حسینی

نویسنده و کارگردان

سعید نجفیان

تهیه کننده