دوره سیزدهم

مستند

هئیت داوران

بیژن نوباوه‌وطن

کارشناس فرهنگی

ابراهیم فیاض

پژوهشگر

خسرو سینایی

فیلمنامه نویس و کارگردان

وحید جلیلی

فعال فرهنگی

حبیب احمدزاده

فيلمنامه نويس و كارگردان

هئیت انتخاب

سعید ابوطالب

مستندساز

قاسم بخشی

مستندساز

مصطفی دالایی

مستندساز

محمد صدری

مستندساز

محسن قیصری

مستندساز