دوره سیزدهم

کوتاه داستانی

هئیت داوران

احمد مرادپور

کارگردان

مجتبی راعی

کارگردان

عزیزاله حمیدنژاد

کارگردان و تهیه کننده

ابوالفضل جلیلی

فیلمنامه‌نویس و کارگردان

محمدعلی باشه‌آهنگر

کارگردان

هئیت انتخاب

نرگس آبیار

نویسنده و کارگردان

عبداله باکیده

کارگردان

مهدی جعفری

کارگردان و فیلمبردار

علی‌محمد قاسمی

فیلم ساز و مستندساز

هادی مقدم‌دوست

فیلمنامه نویس