برنامه نمایش فیلم ها و کارگاه های پانزدهمین دوره جشنواره فیلم مقاومت

ضروری است متقاضیان شرکت در برنامه ها و نمایش فیلم های زیر برای تعیین برنامه و فیلم مورد نظر خود بر روی آن کلیلک کنند
بدیهی است انتخاب افراد جهت حضور در برنامه ها بر اساس ظرفیت های موجود توسط دبیرخانه جشنواره انجام و به اطلاع خواهد رسید
مدت ثبت نام به پایان رسیده است

برنامه کارگاه ها

برای ثبت نام درکارگاه ها ، آن را انتخاب و از جدول پایین دکمه آغاز ثبت نام را انتخاب کنید

# ورز تاریخ ساعت 15 ساعت 16 ساعت 18 ساعت 20:30
{{$index+1}} {{item.day}} {{item.date}}

نمایش فیلم های مستند در سینماعصرجدید-سالن شماره 2

# ورز تاریخ ساعت 15:00
مستند - ایران
ساعت 17:30
مستند - ایران
ساعت 19:30
مستند - ایران
ساعت 21:30
مستند - ایران
{{$index+1}} {{item.day}} {{item.date}}

نمایش فیلم های مستند در سینماعصرجدید-سالن شماره 2

# ورز تاریخ ساعت 15:15
مستند - ایران
ساعت 17:15
مستند - ایران
ساعت 19:19
مستند - ایران
ساعت 21:15
مستند - ایران
{{$index+1}} {{item.day}} {{item.date}}

نمایش فیلم های داستانی در سینما فلسطین - سالن شماره 1

# ورز تاریخ ساعت 15:30
سینمای ایران
ساعت 18:00
سینمای ایران
ساعت 20:30
سینمای ایران
{{$index+1}} {{item.day}} {{item.date}}

نمایش فیلم های خارجی ، سینمای ایران و سینمای بین الملل در سینما فلسطین - سالن شماره 3

# ورز تاریخ ساعت 15:30
مستند خارجی
ساعت 17:30
سینمای ایران
ساعت 19:00
ساعت 20:00
سینمای بین الملل
{{$index+1}} {{item.day}} {{item.date}}