اخبار

  • تیزر فیلم کوتاه«بازی جنگ» به کارگردانی پیوتر استفیانیاک
اثر راه یافته به بخش مسابقه سینمای بین الملل از کشور لهستان

تیزر فیلم کوتاه«بازی جنگ» به کارگردانی پیوتر استفیانیاک

&

;