اخبار

مقاومت ، صهیونیسم و جشنواره ای با هدف روشنگری افکار عمومی

واژه "مقاومت" اگرچه به واسطه جامعیت و مفهوم عمیق؛ شامل ایستادگی در برابر هر گونه زیاده خواهی انفاس شیطانی است، اما این سال‌ها به دلیل عینیت داشتن در سرزمین‌های اشغالی آن هم در برابر انواع هجمه های دشمن صهیونیست، بیشتر از هر فضای دیگری در مقاومت نیروهای مبارز حماس،‌فلسطین و حزب ا... لبنان نمود و مصداق پیدا کرده است. هر چند که در رأس آن نمی‌توان از روحیه استکبار‌ستیزی و مقاومت همچون سنوات گذشته در صدد است با جلب مشارکت هنرمندان و فیلم‌سازان از سراسر دنیا ابعاد مختلف مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست، برای آهاد مردم، تبیین نمود و از این طریق علاوه بر ضرورت حمایت‌های همه جانبه از انان، استقامت مردم ستمدیده در فلسطین اشغالی و جنوب لبنان را که همچنان مورد تهدید و هجمه ایادی سلطه گران جهانی هستند را به عنوان الگویی موثر و مفید در برابر ظلم و ستمم دشمنان متجاوز به مستضفان جهان معرفی نماید.