اخبار

  • نقش رسانه های نظام سلطه و هالیوود در پیشبرد اهداف استکبار
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت بررسی میکند

نقش رسانه های نظام سلطه و هالیوود در پیشبرد اهداف استکبار

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در بخش مسابقه بین‌الملل این‌بار، به "نقش رسانه‌های نظام سلطه و هالیوود در پیشبرد اهداف استکبار" می‌پردازد و این موضوع را به عنوان یکی از موضوعات اصلی این دوره جشنواره قرار داده است.

روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با اعلام این خبر افزود:  امروزه، جنگ رسانه‌اي، از برجسته‌ترين مؤلفه‌هاي جنگ‌نرم و جنگ‌هاي مدرن در جهان كنوني محسوب مي‌شود. جنگ نرم به مثابه راهبرد و استراتژي انتخابي نظام سلطه براي تسلط بر افكار و اراده ملت‌ها تدوين و طراحي شده است.
امروزه انسان‌ها شاهد فراگيري بي‌سابقه رسانه‌‌ها و وسايل ارتباطات جمعي مدرن و نوين هستند. و به تبع، آن‌ها در معرض شديدترين امواج رسانه‌‌ها قرار دارند. رسانه‌ها كاركردي دوسويه دارند؛ اما بيشترين حجم بهره‌گيري از آن در دست نظام سلطه قرار دارد؛ چنانكه مي‌توان به جرأت گفت حفظ و گسترش قدرت استكباري نظام سلطه به حضور و ظهور رسانه‌ها وابسته است. رسانه‌ها پل ارتباطي و بلكه وسيله تسلط بر افكار، اراده و احساسات بشريت دوران معاصر به شمار مي‌آيند. مراكز رسانه‌اي اين استكبار كه به مدرن‌ترين فناوري جهاني مجهزند، از يك سو ابزاري در جهت اجراي عمليات رواني قدرت‌ها عليه ملت‌ها و دولت‌هاي مستقل هستند و از سوي ديگر، وسيله‌اي براي كنترل، تضعيف، جهت‌دهي و هدايت جوانان در سراسر جهان محسوب مي‌شوند.
بر پایه این خبر، ستاد جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با هدف ارزیابی و بررسی و تحلیل این موضوع امسال در ساختار مسابقات بخش بین‌المللی پذیرای فیلم‌های سینمایی و مستندی است که به این موضوع پرداخته باشند.
چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به منظور تبیین و گسترش "فرهنگ مقاومت"در سه بخش مسابقه بین الملل، جایزه ویژه عماد مغنیه و چشم انداز سینمای مقاومت در جهان، با حضور آثاری که به مقاومت مسلمانان و مظلومان جهان پرداخته اند،  برگزار می گردد. کلیه فیلم های سینمایی و مستند که از ژانویه سال 2014 در ایران و سایر کشورها تولید شده اند می توانند در این بخش شرکت نمایند.