سخنرانی راهبردی(گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی) توسط مهندس عزت الله ضرغامی (جشنواره چهاردهم)