دیدار مسئولین چهاردهمین جشنواره بین الملل فیلم مقاومت با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دهم(1395)