نشست جمع بندی داوری آثار رسیده بخش " فیلمسازان بسیجی - پویا نمایی" شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت