نشست جمع بندی داوری آثار رسیده بخش " روایت قلم - فیلمنامه سینمایی " شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت