نشست جمع بندی داوری آثار رسیده بخش " فیلم - معنای مطلق " شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت