نشست جمع بندی داوری آثار رسیده بخش " اصلی - پویانمایی " شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت